Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu 

    Zaoral, Lukáš
    Diplomová práce, kterou jsem vypracoval na téma "Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu" analyzuje situaci podniku ve vnitřním i vnějším poli jeho působnosti a následně vyhodnocuje identifikované rizika, navrhuje ...