Now showing items 1-2 of 2

  • Developerský projekt výstavby bytového domu v Praze 

    Karásek, Roman
    Diplomová práce se zabývá developerským projektem v Praze s názvem Obytný soubor Zeleného Města a analýzou developerského trhu v Praze. V diplomové práci jsou popsány jednotlivé fáze developerského projektu, souhrnná SWOT ...
  • Riziká developerských projektov 

    Fujačková, Hedvika
    Táto diplomová práca je zameraná na možné riziká developerských projektov. V prvej časti je prevedená literárna rešerš v oblasti developerského projektu a jeho fáz. Druhá časť zhŕňa problematiku projektového financovania ...