Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení informačního systému a návrh změn 

    Socha, Duncan
    V diplomové práci se zabývám problematikou informačního systému u vybrané společnosti. V první části diplomové práce popisuji teoretická východiska potřebná k pochopení problematiky. Ve druhé části jsou vypracovány analýzy, ...