Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh informační strategie společnosti 

    Šimek, Václav
    Diplomová práce se zabývá informační strategií společnosti EURPAL spol. s r.o., jejíž současná strategie se jeví jako zastaralá. Díky analýze současného stavu a návrhům použitelných opatření by mělo být dosáhnuto zlepšení ...
  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Vidlák, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu informačního systému společnosti Hutchhouse. Díky analýze současného stavu tohoto systému a návrhům opatření informačního systému by měla společnost dosáhnout lepších ...