Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh informační strategie společnosti 

  Šimek, Václav
  Diplomová práce se zabývá informační strategií společnosti EURPAL spol. s r.o., jejíž současná strategie se jeví jako zastaralá. Díky analýze současného stavu a návrhům použitelných opatření by mělo být dosáhnuto zlepšení ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Socha, Duncan
  V diplomové práci se zabývám problematikou informačního systému u vybrané společnosti. V první části diplomové práce popisuji teoretická východiska potřebná k pochopení problematiky. Ve druhé části jsou vypracovány analýzy, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Vidlák, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu informačního systému společnosti Hutchhouse. Díky analýze současného stavu tohoto systému a návrhům opatření informačního systému by měla společnost dosáhnout lepších ...