Now showing items 1-4 of 4

 • Marketing realitních kanceláří 

  Svoboda, Robert
  Diplomová práce se zabývá marketingem realitních kanceláří. V teoretické části je rozebrán marketing a popis realitních kanceláří. Práce také navrhuje, jaké reklamy by měla využít modelová fiktivní firma. V praktické části ...
 • Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace 

  Kanderová, Petra
  Diplomová práca je zameraná na riadenie rizík v oblasti marketingovej komunikácie v spoločnosti Prvý piešťanský pivovar, s. r. o., ktorej cieľom je na základe teoretických východísk a prevedených analýz súčasného stavu a ...
 • Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů 

  Vítková, Petra
  Diplomová práce „Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů“ obsahuje analýzu současného stavu společnosti Sonnentor s.r.o., návrhy na zlepšení marketingových nástrojů a rizika, která mohou vzniknout. První kapitola ...
 • Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů 

  Odrazilová, Petra
  ODRAZILOVÁ P. Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů. Diplomová práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2018 Diplomová práce je věnována problematice rizik v oblasti řízení ...