Now showing items 1-2 of 2

  • Charakteristiky nehod profesionálních řidičů 

    Lukáčová, Zuzana
    Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku nehod profesionálních řidičů v souvislosti s jejich osobnostní typologií, pracovním zatížením, zdravotním a psychickým stavem. Práce se skládá ze tří částí – teoretické, ...
  • Hodnocení rizika vybraných meteorologických jevů a jejich vliv na bezpečnost dopravy 

    Stiburková, Lucie
    Tato práce je zaměřena na hodnocení vlivu meteorologických jevů na bezpečnost v dopravě. Pro hodnocení byla použita analýza, dotazníkové šetření a posouzení meteorologických předpovědí. Součástí teoretické části práce jsou ...