Now showing items 1-1 of 1

  • Dynamické parametry sportovního a konvenčního vozidla 

    Tesař, Michal
    Diplomová práce je zaměřena na vybrané dynamické parametry sportovního vozidla, které je reprezentováno studentskou formulí Dragon 7 a komparaci těchto parametrů s konvenčními vozidly, zastoupenými dvěma verzemi modelu ...