Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza bezpečnostních rizik na vybraných pracovištích VUT 

    Petýrek, Robin
    Diplomová práce se zabývá zhodnocením bezpečnostních rizik v objektu VUT na ulici Purkyňova. Cílem je odhalit bezpečnostně slabá místa a navrhnout pro ně opatření, která bezpečnostní rizika sníží.
  • Posouzení rizik chráněného bydlení 

    Knotek, Jiří
    Záměrem diplomové práce je analyzovat rizika chráněného bydlení společnosti Senior Sen s.r.o., které poskytuje sociální služby a nabízí řešení lidem v jejich nepříznivé sociální situaci. V teoretické části práce budou ...