Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními v Olomouci 

    Hoduláková, Michaela
    Trh komerčních nemovitostí se neustále mění a určitý vývoj je možné pozorovat i v našem přístupu k němu, přičemž jako každý jiný trh je i tento závislý na existenci nabídky a poptávky. Diplomová práce „Analýza realitního ...
  • Vnímání rychlosti vozidla 

    Šlapalová, Eva
    Tato diplomová práce se zabývá vnímáním rychlosti vozidla z pohledu řidiče bez možnosti kontroly tachometru. Teoretická část je věnovaná řidiči jako rizikovému faktoru a rešerši vozidel. Praktická část představuje realizované ...