Now showing items 1-2 of 2

  • Developerský projekt výstavby bytového domu v Praze 

    Karásek, Roman
    Diplomová práce se zabývá developerským projektem v Praze s názvem Obytný soubor Zeleného Města a analýzou developerského trhu v Praze. V diplomové práci jsou popsány jednotlivé fáze developerského projektu, souhrnná SWOT ...
  • Posouzení developerského projektu v centru Brna 

    Horváthová, Lucia
    Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou developerskej činnosti a developerského procesu. Súčasťou práce je popis developerského trhu v Českej republike a významných zmien v stavebnej oblasti v roku 2017 a 2018. ...