Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh systému řízení rizik ve společnosti 

    Bráblík, Richard
    Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve vybraném podniku a návrhem systému řízení rizik. Popisovaným podnikem jsou Technické služby Vsetín, s.r.o. Společnost se zabývá hlavně sběrem a svozem směsného ...
  • Rizika textilních výrobních procesů při produkci kordu 

    Krábková, Nikola
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou v oblasti řízení rizik ve vybraném podniku, který zaměřuje svoji činnost především na výrobu technických tkanin. Teoretická východiska práce zahrnují vymezení základních pojmů ...