Now showing items 1-1 of 1

  • Reakční doba osob ovlivněných alkoholem 

    Ohera, Adam
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou reakční doby osob ovlivněných alkoholem. Práce je rozčleněna na dvě stěžejní části, první část je zaměřena na rešerši současného stavu a předkládá teoretická východiska související ...