Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh informační strategie společnosti 

    Šimek, Václav
    Diplomová práce se zabývá informační strategií společnosti EURPAL spol. s r.o., jejíž současná strategie se jeví jako zastaralá. Díky analýze současného stavu a návrhům použitelných opatření by mělo být dosáhnuto zlepšení ...