Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamické parametry sportovního a konvenčního vozidla 

    Tesař, Michal
    Diplomová práce je zaměřena na vybrané dynamické parametry sportovního vozidla, které je reprezentováno studentskou formulí Dragon 7 a komparaci těchto parametrů s konvenčními vozidly, zastoupenými dvěma verzemi modelu ...
  • Vliv nesprávného huštění pneumatik na oteplení jejich částí 

    Samek, Jakub
    Tato práce řeší vliv nesprávného huštění pneumatik na oteplení jejich částí při jízdě osobního vozidla. Byla provedena série testů pro různé hodnoty tlaku v pneumatikách a v průběhu jednotlivých testů byla nasbírána data ...