Now showing items 1-2 of 2

  • Nájemné bytů v Jihlavě a faktory, které je ovlivňují v letech 2017 a 2018 

    Hlaváčková, Kristýna
    Diplomová práce se zaměřuje na analýzu a porovnání nájemného bytů v Jihlavě a faktorů, které mají vliv na výši nájemného. Práce obsahuje textovou i grafickou část. Pro analýzu byly použity dispozice 1+kk, 1+1, 2+kk, 2+1, ...
  • Nájemné bytů v Karviné a faktory, které je ovlivňují 

    Jendryščíková, Adéla
    Tato diplomová práce se věnuje tématu nájemného. Je zde zkoumána výše nájemného v Karviné a faktory, které ji ovlivňují. Jde o dispozici bytu, druh stavby, vlastnictví, dále o to, zda k bytu náleží balkon či lodžie, nebo ...