Now showing items 1-1 of 1

  • Způsoby ocenění rezidenčních nemovitostí v Rakousku 

    Partlová, Lucie
    Diplomová práce se zabývá trhem s rezidenčními nemovitostmi v Rakousku a jeho vývojem. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy oceňování, jako byt, rodinný dům, obvyklá cena, právní úprava pro oceňování, znalecká ...