Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza faktorů ovlivňujících obvyklou cenu bytových jednotek na Vsetínsku 

    Vašíčková, Dominika
    Diplomová práce se zaměřuje na porovnání bytových jednotek několika způsoby ocenění na Vsetínsku. Teoretická část popisuje základní pojmy související s oceňováním, jednotlivé metody oceňování a popis lokality. Praktická ...
  • Developerský projekt výstavby bytového domu v Praze 

    Karásek, Roman
    Diplomová práce se zabývá developerským projektem v Praze s názvem Obytný soubor Zeleného Města a analýzou developerského trhu v Praze. V diplomové práci jsou popsány jednotlivé fáze developerského projektu, souhrnná SWOT ...