Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vlivu lokality na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Hodonín 

    Varadínková, Jitka
    Lokalita může mít vliv na cenu nemovitých věcí. Tato diplomová práce se zabývá oceněním rodinných domů ve městech a obcích a vlivy, které mají dopad na jejich cenu. Součástí práce je popis použitých metod ocenění, jejich ...
  • Obchodování se zemědělskými pozemky 

    Machů, Michal
    Diplomová práce se zabývá problematikou zemědělských pozemků a obchodu s nimi. Cílem práce je vyhodnotit za jakým účelem se dějí obchody s pozemky v naší zemi a pro jednotlivé typy obchodů vytvořit schémata. Jednotlivá ...