Now showing items 1-1 of 1

  • Charakteristiky nehod profesionálních řidičů 

    Lukáčová, Zuzana
    Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku nehod profesionálních řidičů v souvislosti s jejich osobnostní typologií, pracovním zatížením, zdravotním a psychickým stavem. Práce se skládá ze tří částí – teoretické, ...