Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv koncepce vozidla na jízdní dynamiku vozidla 

    Hamada, Filip
    Tématem této diplomové práce je vliv koncepce vozidla na dynamiku jízdy, tedy jak se vozidlo chová ve vybraných typických situacích s ohledem na hnací nápravy. První část diplomové práce stručně popisuje historické pozadí ...