Now showing items 1-1 of 1

  • Kontrola situace za vozidlem 

    Perničková, Tereza
    Diplomová práce se zabývá problematikou kontroly situace za vozidlem. V rámci teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o dopravním systému, reakční době a jejích jednotlivých fázích, včetně faktorů, které reakční dobu ...