Show simple item record

Quality control of the iron castings in the foundry

dc.contributor.advisorZáděra, Antoníncs
dc.contributor.authorKrvač, Matějcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:14:16Z
dc.date.available2018-10-21T17:14:16Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKRVAČ, M. Provozní kontrola kvality litinových odlitků ve slévárně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109618cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81381
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi litiny s lupínkovým grafitem a litiny s kuličkovým grafitem. Teoretická část byla zaměřena na poznatky, které se týkaly chemického složení, mechanických vlastností a sledování vnitřních vad. V experimentální části se hodnotí struktury v neleptaném a leptaném stavu. Porovnává se chemické složení a mechanické vlastnosti s literaturou. Pomocí rentgenových snímku se sledují vnitřní vady. Závěrem jsou shrnuty výsledky experimentů a navržena opatření pro zvýšení kvality jakosti odlitkůcs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the properties of castings with ductile iron and gray iron. The theoretical part was focused on knowledge related to chemical composition, mechanical properties and monitoring of internal defects. In the experimental part, the structure is evaluated in non-etched and etched state. It compares with the chemical component and the mechanical properties with the literature. X-ray frames are monitored for internal defects. In conclusion, the results of the experiments are summarized and measures are proposed to improve the casting quality.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLitina s kuličkovým grafitemcs
dc.subjectlitina s lupínkovým grafitemcs
dc.subjectodlitekcs
dc.subjectmechanické vlastnostics
dc.subjectstrukturacs
dc.subjectvnitřní vadycs
dc.subjectDuctile ironen
dc.subjectgray ironen
dc.subjectcastingen
dc.subjectproperitiesen
dc.subjectstructureen
dc.subjectinternal defectsen
dc.titleProvozní kontrola kvality litinových odlitků ve slévárněcs
dc.title.alternativeQuality control of the iron castings in the foundryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-21-08:46:40cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid109618en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:22:17en
sync.item.modts2020.03.31 14:44:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKaňa, Václavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Lenka Klakurková, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record