Show simple item record

A Developer's Project for the Construction of a Block of Flats in Prague

dc.contributor.advisorKomosná, Miladacs
dc.contributor.authorKarásek, Romancs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:36:31Z
dc.date.available2019-04-03T21:36:31Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKARÁSEK, R. Developerský projekt výstavby bytového domu v Praze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108482cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81392
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá developerským projektem v Praze s názvem Obytný soubor Zeleného Města a analýzou developerského trhu v Praze. V diplomové práci jsou popsány jednotlivé fáze developerského projektu, souhrnná SWOT analýza pro výstavbu, způsob financování projektu a plán řízení rizik. Analýza developerských projektů je zaměřena na vývoj nabídky, poptávky, vývoj cen nových bytů v závislosti na finanční dostupnosti a lokalitě, kde ceny bytů porovnávám s mým řešeným bytovým domem.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with a development project in Prague the name Residential Complex of the Green Town and development market analysis in Prague. The diploma thesis describes individual phases of the development project, summary SWOT analysis for construction, method of project financing and risk management plan. The analysis of development projects is focused on the development of supply, demand, the development of new flats depending on the financial availability and location, where the prices of flats are compared with my resolved apartment building.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDevelopercs
dc.subjectdeveloperský projektcs
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectfáze developerského projektucs
dc.subjectstudie proveditelnostics
dc.subjectrizikacs
dc.subjectanalýza trhucs
dc.subjectpoptávkacs
dc.subjectnabídkacs
dc.subjectDeveloperen
dc.subjectdevelopment projecten
dc.subjectapartment houseen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectphase of the development marketen
dc.subjectfeasibility studyen
dc.subjectrisksen
dc.subjectdemanden
dc.subjectsupplyen
dc.subjectmarket analysis.en
dc.titleDeveloperský projekt výstavby bytového domu v Prazecs
dc.title.alternativeA Developer's Project for the Construction of a Block of Flats in Pragueen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-11-14-16:37:51cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108482en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 15:01:07en
sync.item.modts2021.11.10 13:51:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJandásková, Terezacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Milada Komosná, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Developerský projekt výstavby bytového domu v Praze. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval přiměřeně. Na otázky komise odpověděl pohotově a s přehledem. Na doplňkové otázky od oponentky závěrečné práce odpověděl. Ing. Radka Kantová, položila otázku: Po stránce realizace pouze jedné části souboru bytových komplexu - objevila se v diplomové práce realizace například inženýrských sítí. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. Obhajoba: Dcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record