Show simple item record

Assessment of a Developer's Project in the Centre of Brno

dc.contributor.advisorKomosná, Miladacs
dc.contributor.authorHorváthová, Luciacs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:16:28Z
dc.date.available2019-05-17T07:16:28Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationHORVÁTHOVÁ, L. Posouzení developerského projektu v centru Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other103784cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81395
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá problematikou developerskej činnosti a developerského procesu. Súčasťou práce je popis developerského trhu v Českej republike a významných zmien v stavebnej oblasti v roku 2017 a 2018. Najväčšia pozornosť práce je venovaná developerskému projektu v centre Brna a návrhu jeho rozšírenia. Obsahový popis štúdie realizovateľnosti plynulo prechádza do návrhu rozšírenia developerského projektu. Časť tejto práce predstavuje samotný návrh založenia a fungovania správy majetku nehnuteľnosti a facility managementu v  projekte.cs
dc.description.abstractThis master ‘s thesis deals with problems of the development and development process. Part of the thesis is a description of the development market in the Czech Republic and significant changes in the construction area in 2017 and 2018. The thesis is focused on the development project in the centre of Brno and the proposal for its next extension. Description of the feasibility study goes smoothly into the proposal to extend the development project. Part of this thesis is a proposal for establishing and functioning of real estate and facility management in the project.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdeveloperský projektcs
dc.subjectdeveloperská činnostcs
dc.subjectdeveloperský procescs
dc.subjectštúdia realizovateľnostics
dc.subjectspráva majetku nehnuteľnostícs
dc.subjectfacility managementcs
dc.subjectdevelopment projecten
dc.subjectdevelopment activityen
dc.subjectdevelopment processen
dc.subjectfeasibility studyen
dc.subjectreal estate managementen
dc.subjectfacility managementen
dc.titlePosouzení developerského projektu v centru Brnacs
dc.title.alternativeAssessment of a Developer's Project in the Centre of Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-11-15:19:37cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103784en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:17:32en
sync.item.modts2020.03.31 05:08:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHlaváčová, Kristýnacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Milada Komosná, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Posouzení developerského projektu v centru Brna. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponentky závěrečné práce odpověděla správně a jasně. Ing. Lubomír Weigel, CSc., položil otázku: Při řešení jste se zaměřila i na změny, která přinesla novela stavebního zákonu, jaké to jsou? Ing. Radka Kantová: Víte kolik je v Brně certifikovaných budov? Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. Obhajoba: Acs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record