Show simple item record

Nanoparticles of platinum metals in the environment

dc.contributor.advisorKomendová, Renatacs
dc.contributor.authorBerka, Michalcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:29:25Z
dc.date.available2019-04-04T05:29:25Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationBERKA, M. Nanočástice platinových kovů v životním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other107898cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81397
dc.description.abstractPlatinové nanočástice, uvolňující se převážně z automobilových katalyzátorů, představují pro životní prostředí možné riziko. Cílem této bakalářské práce je provedení výzkumu vlivu platinových nanočástic na půdní vlastnosti při různých vlhkostech. Konkrétně ovlivnění stability vodíkových můstků, stability alifatických krystalitů a zádrže vody v půdě. Pro analýzu vztahů mezi platinovými nanočásticemi, vodou a půdou byla využita metoda termické analýzy, a to diferenciální kompenzační kalorimetrie. Teoretická část práce je věnována obecnému seznámení s platinovými kovy a nanočásticemi. Dále také jejich přípravou, charakterizací a vlastnostmi. Výsledkem provedených experimentů je, že platinové nanočástice ovlivňují poměrně výrazně vlastnosti půdy.cs
dc.description.abstractPlatinum nanoparticles, mainly released from automotive catalysts, pose a potential risk to the environment. The aim of this bachelor thesis is to investigate the effect of platinum nanoparticles on soil properties at different humidities. Specifically, how nanoparticles affect the stability of hydrogen bridges, the stability of aliphatic crystals, and water retention in soil. For the analysis of relations between platinum nanoparticles, water and soil, a method of thermal analysis was used, namely differential scanning calorimetry. The theoretical part is devoted to the general introduction to platinum metals and nanoparticles. And the preparation of nanoparticles, their characterization and their properties. The result of the experiments is that platinum nanoparticles affect the soil properties relatively significantly.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPlatinové kovycs
dc.subjectnanočásticecs
dc.subjectpůdacs
dc.subjectvodní molekulové můstkycs
dc.subjectdiferenciální kompenzační kalorimetrie.cs
dc.subjectPlatinum metalsen
dc.subjectnanoparticlesen
dc.subjectsoilen
dc.subjectwater molecule bridgesen
dc.subjectdifferential scanning calorimetry.en
dc.titleNanočástice platinových kovů v životním prostředícs
dc.title.alternativeNanoparticles of platinum metals in the environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-11-13:45:02cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid107898en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:57:29en
sync.item.modts2021.11.12 09:41:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKučerík, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (člen) doc. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval klíčové výsledky své diplomové práce. Po té komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Student se vyjádřil k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record