Show simple item record

Recruitment, Selection and Work Adaptation at a Selected Company

dc.contributor.advisorMazánek, Lukášcs
dc.contributor.authorBednář, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:07:58Z
dc.date.available2018-10-21T16:07:58Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationBEDNÁŘ, J. Řízení procesu náboru, výběru a pracovní adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other111163cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81442
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o řízení procesu náboru, výběru a adaptace zaměstnanců ve společnosti DixonsCarphone. Cílem práce je na základě teoretických východisek a získaných informací o společnosti navrhnout zlepšující opatření ve vybraných oblastech. V diplomové práci jsou popsány a specifikovány jednotlivé kroky během získávání pracovníků a jejich následné adaptace.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on managing process of recruitment, selection and adaptation of workers in a pharmaceutical company DixonsCarphone. The main goal of this diploma thesis is based on the theoretical background and obtained information about the company, which was used for improving suggestions in selected areas. This diploma thesis describes and specifies following steps in the recruitment and subsequent area – employee adaptation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnáborcs
dc.subjectvýběrcs
dc.subjectadaptacecs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjectpersonalistikacs
dc.subjectlidský kapitál.cs
dc.subjectrecruitmenten
dc.subjectselectionen
dc.subjectadaptationen
dc.subjectemployeeen
dc.subjectcompanyen
dc.subjecthuman resourcesen
dc.subjecthuman capital.en
dc.titleŘízení procesu náboru, výběru a pracovní adaptace zaměstnanců ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeRecruitment, Selection and Work Adaptation at a Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-07cs
dcterms.modified2018-06-15-10:38:18cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111163en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:10:45en
sync.item.modts2021.11.08 12:38:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBielova, Monikacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Další otázky: prof. Dostál: Jaká národnost zaměstnanců je ve firmě zastoupena? Zodpovězeno Ing. Kruntorádová: Dělal jste i dotazníková šetření? Zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record