Show simple item record

Expansion of a Czech Producer of Modular Wood Buildings on the Intra-community Market

dc.contributor.advisorBumberová, Veronikacs
dc.contributor.authorKočařík, Davidcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:40:28Z
dc.date.available2019-04-03T21:40:28Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKOČAŘÍK, D. Expanze českého výrobce modulových dřevostaveb na intrakomunitární trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other111040cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81467
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti DOMESTA PLUS s.r.o., která se zabývá výrobou modulových dřevostaveb. Teoretická část práce obsahuje vymezení pojmů souvisejících s intrakomunitárním trhem, podmínkami pro vstup na tento trh a popisem vybraných analýz vnějšího a vnitřního prostředí firmy. Tyto analýzy jsou použity v praktické části práce jako podklad pro návrh vhodné strategie rozvoje, spočívajícího v expanzi společnosti na intrakomunitární trh. Na základě výsledků analýz je zpracován konkrétní návrh změny vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení ekonomické situace firmy. Návrhová část se zabývá také identifikací rizik souvisejících se zavedením změny.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with a proposal of business development of the company DOMESTAV PLUS s.r.o., which deals with the production of modular wooden buildings. The theoretical part contains defining the terms connected with the intra-community market, the conditions for entering this market and description of selected analyses of company’s external and internal environment. These analyses are applied in the practical part as basis for the proposal of an appropriate strategy for the development, consisting in the expansion of the company into the intra-community market. On the basis of the results of the analyzes is made the proposal of changes, which leads to increased competitiveness and improvement of the company's economic situation. The proposal part also deals with identification of the risks associated with the implementation of this change.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzahraniční trhcs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.subjectprůzkum trhucs
dc.subjectzahraniční obchodcs
dc.subjectETAcs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectSLEPT analýzacs
dc.subject7S analýzacs
dc.subjectPorterův modelcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectriziková politikacs
dc.subjectharmonogramcs
dc.subjectforeign marketen
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectmarket researchen
dc.subjectforeign tradeen
dc.subjectETAen
dc.subjectstrategyen
dc.subjectSLEPT analysisen
dc.subject7S analysisen
dc.subjectPorter modelen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectrisk policyen
dc.subjectscheduleen
dc.titleExpanze českého výrobce modulových dřevostaveb na intrakomunitární trhcs
dc.title.alternativeExpansion of a Czech Producer of Modular Wood Buildings on the Intra-community Marketen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-07cs
dcterms.modified2018-09-19-10:37:24cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111040en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:37:00en
sync.item.modts2019.05.18 10:29:27en
dc.contributor.refereeKubant, Michalcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record