Show simple item record

Fitness Center's Customer Satisfaction and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorKaňovská, Luciecs
dc.contributor.authorBradáčová, Nikolacs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:02:30Z
dc.date.available2019-04-04T01:02:30Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationBRADÁČOVÁ, N. Spokojenost zákazníků fitness centra a návrhy na její zvýšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other110548cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81475
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků fitness centra fit4all CENTRUM, s.r.o. a navrhuje opatření vedoucí k její zvýšení. První část této práce je zaměřena na objasnění základních teoretických pojmů, následuje charakteristika společnosti a analýza prostředí společnosti. Součástí analytické části je také dotazníkové šetření a SWOT analýza. Na základě výsledků analýz jsou v poslední části práce navržena doporučení pro zvýšení spokojenosti zákazníků s nabídkou sálových lekcí ve fitness centru.cs
dc.description.abstractThe master thesis deals with customer satisfaction analysis of the company fit4all CENTRUM, Ltd., and proposes measures to increase it. The first part of this thesis is focused on explaining the basic theoretical concepts, charakteristics of the company follows and also analysis of company‘s background. Analytical part contains also questionnaire survey and SWOT analysis. Based on the results of the analysis, recommendations are proposed in the last part of this thesis, it should increase customer satisfaction with the offer of indoor lessons in the fitness center.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectspokojenost zákazníkůcs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjectfitnesscs
dc.subjectcustomeren
dc.subjectcustomer satisfactionen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectquestionnaire surveyen
dc.subjectfitnessen
dc.titleSpokojenost zákazníků fitness centra a návrhy na její zvýšenícs
dc.title.alternativeFitness Center's Customer Satisfaction and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-08cs
dcterms.modified2018-06-15-10:38:19cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110548en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:17:25en
sync.item.modts2021.11.12 10:05:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeChlebovský, Vítcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Matúš Varjan, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: odpovězeno Ing. Matúš Varjan, Ph.D.: Z čeho jste vycházela při kvantifikaci rizik? Jak jste vycházela při výpočtu měsíčních mzdových nákladů? Odpovězeno. doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc: Jak souvisí analytická část práce s návrhovou častí? Jak doporučené návrhy zohledňuje celkovou firemnou stratagi? Odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record