Show simple item record

Customer Satisfaction

dc.contributor.advisorSchüller, Davidcs
dc.contributor.authorPoláčková, Petracs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:13:47Z
dc.date.available2019-05-17T02:13:47Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPOLÁČKOVÁ, P. Spokojenost zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other109709cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81490
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků v maloobchodní sféře. Teoretická část práce shrnuje literární rešerši pojmů, jejichž znalost je potřebná pro zpracování části praktické. V té je provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí podniku, po které následuje vlastní průzkum spokojenosti zákazníků technikou dotazníkového šetření. Poslední část obsahuje analýzu výsledků průzkumu a návrhy na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků včetně vyčíslení finančních, časových a personálních zdrojů a analýzy rizika.cs
dc.description.abstractThis Master’s thesis deals with the issue of customer satisfaction in a retail store. Theoretical part summarizes a literature review needed for practical application which includes an analysis of internal and external environment, followed by own questionnaire survey of customer satisfaction. Last part contains an analysis of survey results and formulation of proposals improving the customer satisfaction including a calculation of financial, time and human resources and risk analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectspokojenost zákazníkacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectfocus groupcs
dc.subjectmarketingový průzkumcs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectcustomeren
dc.subjectcustomer satisfactionen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectfocus groupen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectquestionnaireen
dc.titleSpokojenost zákazníkůcs
dc.title.alternativeCustomer Satisfactionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-08cs
dcterms.modified2018-06-15-10:38:29cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109709en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:09:29en
sync.item.modts2020.04.01 02:19:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeIng. Jitka Veselá, Ph.Dcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mahel, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucí – odpovězeno Otázka oponent – odpovězeno doc. Škapa - V tabulce rizik 48, str. 108 uvádíte pojem nízká pravděpodobnost. Co je pro vás nízká pravděpodobnost vzniku rizika? V čem vyjadřujeme pravděpodobnost? částečně odpovězeno Ing. Mahel - V souhrnné tabulce máte vyčíslené zdroj proč poté využíváte pojem náklad? Jaký bude kvantifikovaný přínos? - částečně odpovězeno doc. Zich - Čím je dána spokojenost zákazníka nakupujícího v outletu? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record