Show simple item record

Study of the Order in the Selected Business

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorKrejčí, Denisacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:07:50Z
dc.date.available2018-10-21T16:07:50Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKREJČÍ, D. Studie zakázky ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other108445cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81494
dc.description.abstractDiplomová práce „Studie zakázky vybraným podnikem“ se zabývá analýzou výrobní zakázky v podniku První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. Práce je rozdělena na tři dílčí části. Teoretická část je zaměřená na rešerši odborné literatury zabývající se problematikou procesního řízení v souvislosti s výrobní zakázkou. Analytická část zahrnuje popis současného stavu průběhu zakázky podnikem a provedení analýzy SWOT. Návrhová část je zaměřena na metodiku řízení procesu zakázky, která vede k optimalizaci dosavadního procesu.cs
dc.description.abstractThe master´s thesis „Study of the of the order in the selected business” is focused on the analyse of the manufacturing order flow in the company První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. Thesis is divided onto three particular parts. Theoretical part is focused on the research of the professional literature elaborating topics related to process engineering and order management. Analytical part includes description of current state of the manufacturing order flow through the company and SWOT analyses. Proposal part intends to find and elaborate a possible improvement in order to optimize current process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProcescs
dc.subjectprocesní řízenícs
dc.subjectvýrobní zakázkacs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectProcessen
dc.subjectprocess managementen
dc.subjectmanufacturing orderen
dc.subjectmanufacturingen
dc.subjectinformation systemen
dc.titleStudie zakázky ve vybraném podnikucs
dc.title.alternativeStudy of the Order in the Selected Businessen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-15-10:38:25cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108445en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:22:47en
sync.item.modts2021.11.12 14:30:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKardošová, Vieracs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Hynek Peřina (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Peřina - Pokusila jste se kvantifikovat, jakým způsobem přispěje zkrácení procesu ke spokojenosti zákazníka? - zodpovězeno v plném rozsahucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record