Show simple item record

Creation of Methodology of Planning of Process Control of Production

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorKvítek, Adamcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:40:26Z
dc.date.available2019-04-03T21:40:26Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKVÍTEK, A. Tvorba metodiky plánování procesního řízení výroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other109706cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81516
dc.description.abstractPlánování, optimalizace, řízení výroby, procesní řízení, výroba, ERPcs
dc.description.abstractPlanning, optimalization, production management, process management, production, ERPen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTato diplomová práce je zaměřena na oblast obalového průmyslu. Za pomoci optimalizačních metod v rámci plánování jsou navržena jednotlivá opatření pro společnost VMT Ecopack s.r.o. Diplomová práce je rozdělena na tři základní části. V první teoretické části jsou vysvětleny potřebné pojmycs
dc.subjectnutné pro pochopení dané problematiky. Analytická část popisuje současně využívané plánovací metody a systémycs
dc.subjectjež mají vliv na celkový výrobní proces. V posledním kroku je vypracován vlastní návrhcs
dc.subjectza pomoci kterého řešíme odhalené problémy.cs
dc.subjectThis diploma thesis is focused on the packaging industry. With the help of optimization methods in planningen
dc.subjectindividual measures are proposed for VMT Ecopack s.r.o. The diploma thesis is divided into three basic parts. The first theoretical part explains the necessary notions needed to understand the given issue. The analytical part describes currently used planning methods and systems that influence the overall production process. In the final stepen
dc.subjectour own proposal is being developed to solve the problems that have been identified.en
dc.titleTvorba metodiky plánování procesního řízení výrobycs
dc.title.alternativeCreation of Methodology of Planning of Process Control of Productionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-08cs
dcterms.modified2018-06-15-10:38:26cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109706en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:20:14en
sync.item.modts2020.03.31 20:01:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVlček, Radimcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Vladimír Karpeta (místopředseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)cs
but.defenceIng. Videcká - Proč jste si jako reprezntanta vybral daný box? - odpovězeno. Ing. Videcká - Kde chcete realizovat OEE management? - částečně odpovězeno. Ing. Karpeta - Jak se jmenuje Vaše práce? Kde máte v práci uvedenou metodiku? - částečně odpovězeno. Ing. Karpeta - Kde máte uvedeny přínosy pro firmu? - částečně odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record