Show simple item record

Design of modification of the supporting structure of the press part of the paper machine

dc.contributor.advisorPokorný, Přemyslcs
dc.contributor.authorZborník, Radekcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:08:49Z
dc.date.available2019-04-03T22:08:49Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationZBORNÍK, R. Návrh úpravy nosné konstrukce lisové části papírenského stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108709cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81543
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá popisem a pevnostní analýzou vybraných částí modifikované nosné konstrukce lisové části papírenského stroje. Konstrukce je navrhována za účelem zjednodušení výměny plstěných pásů při servisním odstavení stroje. První část práce je věnována stručnému popisu papírenského stroje s podrobnějším zaměřením na lisovou část. V další části je proveden návrh úpravy původního provedení nosné konstrukce. Poslední část se zabývá pevnostní kontrolou konstrukčních uzlů provedené úpravy. Pevnostní výpočet se dále dělí na výpočet metodou konečných prvků a analytickou část. V závěru práce jsou porovnány výsledky z obou těchto částí.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with a description and a strength analysis of selected parts of a modified supporting structure of a press part of a paper machine. The construction is designed to simplify a replacement of felt belts during a service shutdown of the machine. The first part of the thesis is devoted to a brief description of the paper machine with a more detailed focus on the press part. The next part of the thesis includes a project of adjustment to the original design of the supporting structure. The last part deals with a strength control of construction nodes of the adjusted project. A strength calculation is further divided into a calculation using the finite element method and an analytical calculation. Results of both previous calculation methods are compared at the end of the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNosná konstrukcecs
dc.subjectpapírenský strojcs
dc.subjectlisová částcs
dc.subjectpevnostní analýzacs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectSupporting structureen
dc.subjectpaper machineen
dc.subjectpress parten
dc.subjectstress analysisen
dc.subjectfinite element methoden
dc.titleNávrh úpravy nosné konstrukce lisové části papírenského strojecs
dc.title.alternativeDesign of modification of the supporting structure of the press part of the paper machineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-13-08:30:12cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108709en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:24:05en
sync.item.modts2020.03.31 20:57:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZapletal, Zdeněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Ing. Štefan Čorňák, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)cs
but.defenceDiplomant obhájil svou závěrečnou práci a odpoveděl na dotazy vedoucího práce, oponenta, a členů zkušební komise. 1. Jde o teoretickou studii, nebo se uvažuje o praktickou realizaci?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record