Show simple item record

Laser coupling system

dc.contributor.advisorBarcík, Petercs
dc.contributor.authorDell, Romancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:51:19Z
dc.date.available2019-04-03T22:51:19Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationDELL, R. Systém pro navázání záření impulsního laseru do optického vlákna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other112279cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81634
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá využitím laditelného pulzního laseru pro navazování do optického vlákna. Nejprve práce vysvětluje princip činnosti laseru, jeho základní technické součásti, vlastnosti laserového záření a hlavní typy laditelných pulzních laserů. Dále popisuje hlavní typy optických vláken, jejich klíčové vlastnosti a metody pro navázání laseru do vlákna. Nakonec práce vysvětluje základní koncepci maticové optiky, její aplikaci na transformaci Gaussovského svazku a výpočet účinnosti navázání. V poslední kapitole popisuje experimentální měření navázaní laserového svazku do optického vlákna.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the usage of a tunable pulsed laser for coupling to a single-mode fiber. At first, the thesis explains the principle of laser functioning, its basic technical components, properties of laser radiation and main types of tunable pulsed lasers. Next, it describes main types of optical fibres, their key properties and the methods for laser to fibre coupling. Finally, the thesis explains the basic concepts of matrix optics, its application to the Gaussian beam transformation and the calculation of coupling efficiency.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptické vláknocs
dc.subjectoptické zářenícs
dc.subjectnavazování laseru do vláknacs
dc.subjectladitelný pulzní lasercs
dc.subjecttenká čočkacs
dc.subjectúčinnost navázánícs
dc.subjectjednovidové vláknocs
dc.subjectmaticová optikacs
dc.subjectpřenosová maticecs
dc.subjectGaussovský svazek.cs
dc.subjectOptical fiberen
dc.subjectoptical radiationen
dc.subjectlaser-to-fiber couplingen
dc.subjecttunable pulsed laseren
dc.subjectthin lensen
dc.subjectcoupling efficiencyen
dc.subjectsingle-mode fiberen
dc.subjectmatrix opticsen
dc.subjecttransfer matrixen
dc.subjectGaussian beam.en
dc.titleSystém pro navázání záření impulsního laseru do optického vláknacs
dc.title.alternativeLaser coupling systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-15-10:24:12cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid112279en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:23:07en
sync.item.modts2020.03.31 19:36:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeWilfert, Otakarcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Miloš, Ph.D. (člen) Ing. Karel Ulovec, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Viščor, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje svou bakalářskou práci a poté odpovídá pohotově na otázky komise. Nicméně chybně odpovídá na jednu otázku oponenta (mimo téma).cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record