Show simple item record

Sympatovagal balance analysis

dc.contributor.advisorJanoušek, Otocs
dc.contributor.authorRusz, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T04:13:29Z
dc.date.available2019-05-17T04:13:29Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationRUSZ, J. Analýza sympato-vagální rovnováhy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110585cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81658
dc.description.abstractTato práce se v první části zabývá teoretickým popisem problematiky analýzy sympatovagální rovnováhy. Je popsán vznik a měření elektrokardiogramu a jak z něj lze získat záznam variability srdečního rytmu. Následuje popis tachogramu, jeho možnosti analýzy a popis hlavní metody zpracování, kterou se tato práce zabývá, tedy zpracování pomocí vlnkové transformace a získání koeficientu pro hodnocení sympato-vagální rovnováhy. V praktické části byl v programovém prostředí Matlab navržen R detektor, metoda zpracování tachogramů, jejich zpracování pomocí vlnkové transformace a prezentace výsledků pro vyhodnocení sympato-vagální rovnováhy. Na závěr jsou výsledky vyhodnoceny a interpretován jejich význam pro sympato-vagální rovnováhu, který bohužel není jednoduchý.cs
dc.description.abstractThe main focus of this work is to describe and implement a method to analyze sympathovagal balance. The theoretical part begins with electrocardiogram origin and measurement followed by heart rate variability explanation and a method of tachogram creation. The chapter is finished by description of wavelet transform as a means for tachogram processing and obtaining the sympato-vagal balance coeficient. Practical part of work focuses on developing a solution in Matlab for this problem. The R detector, tachogram creation and wavelet transform processing scripts with sympato-vagal balance assesment are fully described along with an example of their outputs. The work is finished with a conclusion of the findings and the assessment of sympato-vagal balance form them, which is unfortunately not so simple.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHRVcs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectLF/HFcs
dc.subjectsympato-vagální rovnováhacs
dc.subjectR detektorcs
dc.subjectvlnková transformacecs
dc.subjectHRVen
dc.subjectECGen
dc.subjectLF/HFen
dc.subjectsympato-vagal balanceen
dc.subjectR detectoren
dc.subjectwavelet transformen
dc.titleAnalýza sympato-vagální rovnováhycs
dc.title.alternativeSympatovagal balance analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-12-16:23:10cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110585en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:43:44en
sync.item.modts2020.04.01 04:48:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRonzhina, Marinacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (místopředseda) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Kozumplík položil otázku - proč jste použil WT s podvzorkováním? Jaké banky filtrů jste použil? Ing. Mézl položil otázku - lze předpokládat minutový vývoj u všech jedinců stejný? Kolik hodnot tvoří boxplot? Doc. Kolářová položila otázku týkající se detekce QRS a převodu na ekvidistantní tachogram. Student obhájil diplomovou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record