Show simple item record

Algorithms for Synthesis of Musical Sounds

dc.contributor.advisorRoupec, Jancs
dc.contributor.authorNovák, Samuel Matyášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:26:18Z
dc.date.available2019-05-17T13:26:18Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationNOVÁK, S. Algoritmy pro syntézu hudebních zvuků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other112481cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81667
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou syntézy hudebních zvuků, konktrétně sestavováním algoritmů oscilátorů. K problému je přistupováno z pohledu skládání funkcí a fázového zkreslení. Při návrhu potřebných funkcí bylo užito interpolačních polynomů, iteračních metod a optimalizace. Byl zkonstruován fázový akumulátor a sinová tvarovací funkce. Dále byl předveden způsob, jak zkreslit průběh sinové vlny. Nakonec byla popsána metoda pro syntézu rozladěných hlasů pilové vlny.cs
dc.description.abstractThis work concerns the problem of synthesizing musical sounds, specifically the problem of designing oscillator algorithms. The problem is approached from the perspective of function composition and phase distortion. Interpolation polynomials, iteration methods and optimization were employed when designing the necessary functions. Phase accumulator and a sine waveshaping function were constructed. Furthermore, a way of distorting the sine waveform was presented. Finally, a method of synthesizing detuned voices of a sawtooth wave was described.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsyntéza zvukucs
dc.subjectalgoritmy oscilátorůcs
dc.subjectfázové zkreslenícs
dc.subjectfázový akumulátorcs
dc.subjecttvarovací funkcecs
dc.subjectunisono efektcs
dc.subjectsound synthesisen
dc.subjectoscillator algorithmsen
dc.subjectphase distortionen
dc.subjectphase accumulatoren
dc.subjectwaveshaping functionen
dc.subjectunison effecten
dc.titleAlgoritmy pro syntézu hudebních zvukůcs
dc.title.alternativeAlgorithms for Synthesis of Musical Soundsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-25-08:23:53cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid112481en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:38:48en
sync.item.modts2020.03.30 21:46:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHeriban, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda) Ing. František Vdoleček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent představil svou závěrečnou práci a úspěšně zodpověděl otázky oponenta a doplňjící otázky komise: Jakým způsobem byly získány zvukové stopy? Kdo byl autorem způsobu vyjadřování obecného signálu pomocí složení sinusových signálů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record