Show simple item record

Establishment of Small Company

dc.contributor.advisorKoráb, Vojtěchcs
dc.contributor.authorSkoumalová, Martinacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:35:05Z
dc.date.available2018-10-21T19:35:05Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSKOUMALOVÁ, M. Založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other108125cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81829
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vytvořením reálného podnikatelského plánu k založení malé firmy v oblasti veterinární. Pro založení malého podniku byla prvně provedena analýza současného stavu, a to jak oblast příležitostí, tak i analýza trhu a okolí. Následně je zpracován business plán, se kterým souvisí organizační, marketingový a finanční plán. Součástí diplomové práce je i návod na založení společnosti s ručením omezeným. Následně jsou vymezena možná rizika pro podnikání v odvětví veterinárním.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the creation of a realistic business plan to establish a small company in the veterinary field. For the establishment of a small business, the analysis of the current situation, both in the field of opportunities and in the analysis of the market and its surroundings, was first undertaken. A business plan is then elaborated, to which the organizational, marketing and financial plan are related. Part of the diploma thesis is also a guide to the founding of a limited liability company. Subsequently, possible risks for business in the veterinary sector are defined.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzaložení malého podnikucs
dc.subjectbusiness pláncs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjecthodnocení rizikcs
dc.subjectestablishment of small companyen
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectrisk assessmenten
dc.titleZaložení malého podnikucs
dc.title.alternativeEstablishment of Small Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-15-10:36:02cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108125en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:14:17en
sync.item.modts2020.03.31 16:15:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDubeňová, Romanacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Marek Mihalisko, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - nejsou otázky oponenta - zodpovězeno doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: Jaký objem výnosů je nutný pro dosažení bodu zvratu? K čemu Vám sloužil v práci výpočet daňových odpisů? - B Ing. Marek Mihalisko, Ph.D.: Co je to "funkční úprava" v tabulce předpokladů výnosů (Tab. 4)? Jak velká je skupina skotu, o kterou se bude vést konkurenční boj? - B Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D.: Z jakého důvodu navrhujete strategii nejnižších cen v rámci konkurenčního prostředí? Je třeba nějaké specifické vzdělání zaměstnanců? - Bcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record