Show simple item record

Valuation of the Firm by Using Income Capitalization Approach

dc.contributor.advisorKaras, Michalcs
dc.contributor.authorOvsík, Václavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:07:58Z
dc.date.available2018-10-21T16:07:58Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationOVSÍK, V. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other111934cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81870
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje stanovení hodnoty vybrané společnosti pomocí výnosových metod, konkrétně metodou ekonomické přidané hodnoty a diskontovaného cash flow. Práce se v teoretické části zabývá popisem postupu oceňování podniku. Praktická část obsahuje strategickou a finanční analýzu, finanční plán a v závěru návrh ocenění společnosti k 31. 12. 2016.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with specify a value of a chosen company by the income-based methods, especially by the Economic Value Added and Discounted Cash Flow. The thesis deals with describe of the methodology of bussiness valuation in the theoretical part. The practical part contains strategic and financial analysis, financial plan and the closure contains a proposal of valuation of company to date 31. 12. 2016.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHodnota společnostics
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectprůměrné vážené náklady kapitálucs
dc.subjectvýnosové metody oceněnícs
dc.subjectValue of companyen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectweighted average cost of capitalen
dc.subjectincome-based methods of valuationen
dc.titleStanovení hodnoty podniku výnosovou metodoucs
dc.title.alternativeValuation of the Firm by Using Income Capitalization Approachen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-15-10:38:28cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111934en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:10:47en
sync.item.modts2021.11.08 12:42:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeLeitner, Dominikcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Iva Živělová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky: prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - Proč ve společnosti v roce 2016 došlo k razantnímu snížení odpisů (odkaz na finanční plán)? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record