Show simple item record

Production of mcl-PHA by selected bacteria

dc.contributor.advisorMárová, Ivanacs
dc.contributor.authorEremka, Liborcs
dc.date.accessioned2014-12-18T14:47:21Z
dc.date.available2014-12-18T14:47:21Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationEREMKA, L. Produkce mcl-PHA pomocí vybraných bakterií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other37610cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/818
dc.description.abstractCílem práce bylo studium možnosti mikrobiální produkce polyhydroxyalkanoátů se střední délkou řetězce (mcl-PHA, „medium-chain-lenght PHA“). Pro produkci byly využity bakterie Pseudomonas putida a Pseudomonas aeruginosa. Teoretická část bakalářské práce se zabývá biosyntézou polyhydroxyalkanoátů, jejich materiálovými vlastnostmi a mikrobiálními producenty. V experimentální části byly vybrané bakterie kultivovány na různých substrátech za účelem vyhodnocení jejich schopnosti využívat různé uhlíkaté zdroje a akumulovat mcl-PHA. Množství a složení akumulovaných mcl-PHA v biomase bylo analyzováno pomocí plynové chromatografie s plameně ionizačním detektorem. Kmen Pseudomonas putida akumuluje více mcl-PHA v médiu obsahující řepkový olej ve srovnání s kmenem Pseudomonas aeruginosa. P. putida akumuluje 2,11% mcl-PHA při kultivaci na glycerolovém médiu.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to study the possibility of microbial production of polyhydroxyalkanoates with medium chain length (mcl-PHA). For production two bacterial strains were used: Pseudomonas putida and Pseudomonas aeruginosa. Theoretical part of bachelor thesis deals with the biosynthesis of polyhydroxyalkanoates, their material properties and microbial producers. In experimental part selected bacteria were cultivated on different substrates to evaluate their ability to utilize various carbon sources and accumulate mcl-PHA. Content and composition of mcl-PHA accumulated in biomass were analyzed by gas chromatography with FID. Pseudomonas putida produced more mcl-PHA in medium containing canola oil as sole carbon source when compared with Pseudomonas aeruginosa. P. putida produced 2,11% mcl-PHA in medium containing glycerol as carbon source.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPolyhydroxyalkanoátycs
dc.subjectmcl-PHAcs
dc.subjectPseudomonas putidacs
dc.subjectPseudomonas aeruginosacs
dc.subjectPolyhydroxyalkanoatesen
dc.subjectmcl-PHAen
dc.subjectPseudomonas putidaen
dc.subjectPseudomonas aeruginosaen
dc.titleProdukce mcl-PHA pomocí vybraných bakteriícs
dc.title.alternativeProduction of mcl-PHA by selected bacteriaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-22cs
dcterms.extent0.71 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2011-07-12-10:45:04cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid37610en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 12:57:56en
sync.item.modts2021.11.08 12:19:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeNěmcová, Andreacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)cs
but.defence1. Student seznámil členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Student akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse: prof. Potáček: Jaký byl použit detektor ? prof. Šimko: Kolik Daltonů zhruba má molekula sledované látky ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record