Show simple item record

Design of a device for measuring the center of gravity height of road vehicles

dc.contributor.advisorVančura, Jancs
dc.contributor.authorHanych, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:12:47Z
dc.date.available2019-05-17T06:12:47Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationHANYCH, J. Konstrukční návrh zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other105680cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81914
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou měření výškové polohy těžiště vozidel. Rešeršní část shrnuje obecně známé metody pro měření polohy těžiště a momentů setrvačnosti vozidla. Stěžejní částí práce je konstrukční návrh zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla, jehož princip je založený na měření periody volného kmitání. Plošina zařízení je výškově stavitelná pomocí lineárních hydromotorů. Navržená konstrukce byla podrobena pevnostní kontrole, využita byla kombinace analytického přístupu a metody konečných prvků. Byl popsán postup měření a odvozeny vztahy, pomocí kterých bude výšková poloha těžiště vozidla vypočítána. Na základě znalosti nepřesnosti měřených veličin byl proveden odhad chyby měření pro různé kategorie vozidel.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with problems connected with measuring vehicle centre of gravity height. The research part summarizes generally known methods of measuring vehicle centre of gravity and moments of inertia. Essential part of this thesis is the design of a device for measuring the centre of gravity height of a road vehicle on a principle of measuring a period of oscillation. The height position of the platform of the device is adjustable through hydraulic cylinders. A stress-strain analysis of the design was executed through a combination of analytical methods and a finite element method. The process of measurement was described and an equation for determination of centre of gravity height was deduced. Error of measurement was estimated based on the knowledge of partial errors of measured values.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttěžištěcs
dc.subjectmoment setrvačnostics
dc.subjectperioda kmitucs
dc.subjectměření výškové polohy těžištěcs
dc.subjectměřicí zařízenícs
dc.subjectcentre of gravityen
dc.subjectmoment of inertiaen
dc.subjectoscillation perioden
dc.subjectmeasuring of centre of gravity heighten
dc.subjectmeasuring deviceen
dc.titleKonstrukční návrh zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidlacs
dc.title.alternativeDesign of a device for measuring the center of gravity height of road vehiclesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-13-10:58:27cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid105680en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:41:19en
sync.item.modts2020.03.30 15:11:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBlaťák, Ondřejcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Rudolf Franz (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Novosad (člen)cs
but.defenceStudent přednesl prezentaci své diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta i komise. Jaká vozidla je možné měřit pomocí navrhovaného zařízení. Čemu můžete věřit víc? Analytickému výpočtu napětí či MKP? Jaké jsou základní prutové předpoklady? Jaké kritérium jste použil pro hodnocení výsledného napětí? Řešil jste vzpěrnou stabilitu? Proč jste nepoužil analýzu pomocí MKP? Na jakém principu funguje rotační rozdělovač průtoku? Pokud znáte mez kluzu, co můžete říct o daném materiálu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record