Show simple item record

Evaluation of the antineoplastic treatment effects on heart electrical activity in experimental telemetric study

dc.contributor.advisorRonzhina, Marinacs
dc.contributor.authorBeňková, Danielacs
dc.date.accessioned2018-06-13T11:04:08Z
dc.date.available2018-06-13T11:04:08Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationBEŇKOVÁ, D. Hodnocení vlivu protinádorové léčby na elektrickou aktivitu srdce v experimentální telemetrické studii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110572cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81933
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje analýze experimentálních telemetrických záznamů EKG se záměrem stanovit dlouhodobý vliv protinádorového léčiva sunitinibu na elektrickou aktivitu srdce. Pro experimentální studii, provedenou na Fyziologickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, byl jako modelový organismus zvolen laboratorní potkan. Potkanům v raném věku byl aplikován sunitinib a s odstupem 20 týdnů bylo pomocí telemetrického systému Stellar měřeno EKG. Pro hodnocení vlivu sunitinibu na elektrickou aktivitu srdečných komor byla zvolena analýza délky trvání RR a QT intervalu a šířky QRS komplexu, které byly detekovány metodou vlnkové transformace. Byla provedena statistická analýza pomocí neparametrických testů - Wilcoxonova párového testu, Mann-Whitneyho nepárového testu a Friedmanova testu. Získané výsledky naznačují, že aplikace sunitinibu u zvoleného animálního modelu nemá dlouhodobý vliv na sledované parametry. Po rozšíření studie by získané výsledky mohly přispět k posouzení účinku léčiv na elektrickou aktivitu lidského srdce s odstupem několik desítek let po ukončení léčby sunitinibem.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis deals with the analysis of experimental telemetrical ECG records with intention to determine the long-term influence of anticancer drug sunitinib on the electrical activity of heart. A laboratory rat was chosen as a model organism for the experimental study carried out at the Department of Physiology at Faculty of Medicine, Masaryk university. The sunitinib was applied to the rats at an early age and the ECG was measured with a 20-week delay using the Stellar telemetry system. To measure the effect of sunitinib on the electrical activity of the heart chambers, an analysis of the duration of the RR and QT interval and the width of the QRS complex was chosen. These parameters were detected by the wavelet transform method. Statistical analysis was performed using nonparametric tests - the Wilcoxon signed rank test, the MannWhitney test and the Friedman Test. The obtained results suggest that the use of sunitinib has no long-term effect on the observed parameters for the chosen animal model. After extension of the study, the results obtained could contribute to assess the effect of drugs on electrical activity of the human heart several decades after sunitinib treatment termination.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýza EKGcs
dc.subjectexperimentální kardiologiecs
dc.subjectpotkancs
dc.subjectQT intervalcs
dc.subjecttelemetriecs
dc.subjecttyrozinkinázové inhibitorycs
dc.subjectECG analysisen
dc.subjectexperimental cardiologyen
dc.subjectQT intervalen
dc.subjectraten
dc.subjecttelemetryen
dc.subjecttyrosine kinase inhibitorsen
dc.titleHodnocení vlivu protinádorové léčby na elektrickou aktivitu srdce v experimentální telemetrické studiics
dc.title.alternativeEvaluation of the antineoplastic treatment effects on heart electrical activity in experimental telemetric studyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-14-07:30:24cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110572en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:13:21en
sync.item.modts2021.11.12 13:32:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJanoušek, Otocs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) prof. Pharm.Dr. Petr Babula, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Jakubíček, Ph.D. (člen) RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (člen) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. RNDr. Jarkovský položil otázku, dá se u potkana změřit ejekční frakce? Doc. Kolářová položila otázku, co ve skutečnosti znamenají vámi zjišťované parametry? Co přesně se hodnotilo a o čem to vypovídá? Ing. Jakubíček položil otázku, proč používáte uvedené měřítko vlnek? Co se stane se spektry? Ing. Mézl položil otázku, jak bylo ošetřeno, aby potkan nerozkousal měřící aparát? Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record