Show simple item record

Acoustical room impulse response database with parametrization of subsequent reverberation

dc.contributor.advisorBalík, Miroslavcs
dc.contributor.authorŠiška, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:51:13Z
dc.date.available2019-04-03T22:51:13Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŠIŠKA, J. Databáze impulsových odezev akustických prostorů s parametrizací mnohonásobných odrazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110147cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82013
dc.description.abstractObsahom teoretickej časti tejto bakalárskej práce je popis impulznej odozvy, echogramu, rozbor rôznych metód pre meranie impulzných odoziev a ich porovnanie. Ďalej sú opísané objektívne parametre akustiky priestoru, analýza zvyškovej energie v impulznej odozve a jej kmitočtovo závislé zobrazenie pomocou reliéfu poklesu energie. Taktiež sú zdokumentované existujúce databázy impulzných odoziev. Praktická časť je tvorená realizáciou vlastnej databázy impulzných odoziev a grafickým vyobrazením rôznych závislostí z týchto odoziev. Ďalej je popísaný algoritmus pre parametrizáciu reliéfu poklesu energie a modelovanie impulzných odoziev podľa tohto algoritmu, realizované v programe Matlab. Poslednou časťou je posluchový test pre overenie modelovania impulzných odoziev.cs
dc.description.abstractTheoretical part of this bachelor’s thesis discusses description of impulse response, echogram, various methods of impulse response measurement and their comparison. Next part includes describing objective acoustical parameters, remaining energy analysis and its frequency dependent visualization by energy decay relief. Furthermore, existing databases of impulse responses are documented. The practical part consists of realization of own database of impulse responses and various graphical visualizations computed from these impulse responses. In the next part, algorithm for energy decay relief parameterization and modeling of impulse responses is described and realized in Matlab software. In the last part, a listening test is performed to verify impulse response modeling.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectImpulzná odozvacs
dc.subjectEDRcs
dc.subjectdoba dozvukucs
dc.subjectpriestorová akustikacs
dc.subjectMLScs
dc.subjectMatlabcs
dc.subjectImpulse responseen
dc.subjectEDRen
dc.subjectreverberation timeen
dc.subjectroom acousticsen
dc.subjectMLSen
dc.subjectMatlaben
dc.titleDatabáze impulsových odezev akustických prostorů s parametrizací mnohonásobných odrazůcs
dc.title.alternativeAcoustical room impulse response database with parametrization of subsequent reverberationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-14-09:24:58cs
thesis.disciplineAudio inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid110147en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:58:55en
sync.item.modts2021.11.12 17:22:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSchimmel, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Lubor Přikryl (člen) Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Mačák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceJaký vliv má dobu dozvuku získanou ze změřené impulsové odezvy hluk pozadí a šum a měřicího řetězce? - Student odpověď na otázku přečetl z prezentace. Nedokázal ji popsat vlastními slovy, popř. vysvětlit nebo demonstrovat na grafech. Jakou funkcí se počítá krátkodobé spektrum v Matlabu? - Student částečně odpověděl na otázku. Co znamená bitová hloubka převodníku? - Student dostatečně vysvětlil otázku.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAudio inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record