Show simple item record

Application for Measurement of Room Impulse Responses

dc.contributor.advisorSchimmel, Jiřícs
dc.contributor.authorVrbík, Matoušcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:40:57Z
dc.date.available2018-10-21T17:40:57Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVRBÍK, M. Aplikace pro měření impulsových odezev prostorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110137cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82024
dc.description.abstractTato bakalářská práce zkoumá problematiku měření impulsní odezvy prostoru. Jsou zde rozebírány signály vhodné k jejímu měření, důraz je kladen na signály s přelaďovaným kmitočtem (sweep) a MLS signály. Představeny jsou metody, pomocí kterých lze impulsní odezvu danými signály měřit. Dalším parametrem charakterizujícím akustické prostory je doba dozvuku. Jsou zde popsány teoretické i praktické metody určování tohoto parametru. První část práce nabízí řešení v prostředí MATLAB. Byly vytvořeny funkce pro generování měřicích signálů a pro následné zpracování naměřených dat. V druhé části práce jsou vybrané metody implementovány v jazyce C++ a byl vytvořen samostatný program využívající technologii ASIO.cs
dc.description.abstractThis paper studies problematics of room impulse response measuring. Signals appropriate for measuring are mentioned, with emphasis on stepped sine signal (sweep) and MLS signals. Measuring methods suitable for particular signals are introduced. Another parameter characterizing room qualities is reverberation time. Theoretical and practical methods for determination of this parameter are described. First part of this thesis offers solution in MATLAB environment. Functions for generating measuring signals and for subsequent processing of measured data were created. In second part of this thesis, methods were implemented in C++ language and standalone application, which uses ASIO technology, was created.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectimpulsní odezva prostorucs
dc.subjectdoba dozvukucs
dc.subjectakustikacs
dc.subjectsweepcs
dc.subjectMLScs
dc.subjectMatlabcs
dc.subjectC++cs
dc.subjectJUCEcs
dc.subjectroom impulse responseen
dc.subjectreverbation timeen
dc.subjectacousticsen
dc.subjectsweepen
dc.subjectMLSen
dc.subjectMatlaben
dc.subjectC++en
dc.subjectJUCEen
dc.titleAplikace pro měření impulsových odezev prostorůcs
dc.title.alternativeApplication for Measurement of Room Impulse Responsesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-14-09:24:58cs
thesis.disciplineAudio inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid110137en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:16:09en
sync.item.modts2019.05.18 04:56:44en
dc.contributor.refereeBalík, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record