Show simple item record

Mechanical properties of 3D printed PLA plastic parts

dc.contributor.advisorPaloušek, Davidcs
dc.contributor.authorNovosád, Ivancs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:40:51Z
dc.date.available2019-04-04T04:40:51Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationNOVOSÁD, I. Mechanické vlastnosti PLA dílů realizovaných 3D tiskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other105774cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82099
dc.description.abstract3D tlač sa v súčasnosti stáva čoraz dostupnejšou a využívanejšou či už medzi laickou verejnosťou alebo v priemysle. Svoje nezastupiteľné miesto má 3D tlač hlavne pri výrobe prototypov. Preto je dôležité poznať mechanické vlastnosti materiálov, ktoré sa bežne používajú. Táto práca sa zaoberá zhrnutím doterajších znalostí o 3D tlači a mechanických vlastnostiach výtlačkov. Hlavným cieľom bolo na základe zistených mechanických vlastností nezávisle porovnať materiály pre 3D tlač od 5 rôznych výrobcov. Od všetkých boli vybrané vzorky materiálu PLA natural, z ktorého boli následne vyrobené skúšobné vzorky. Všetky vzorky boli podrobené ťahovej skúške a z nameraných dát boli určené intervaly hodnoty medze pevnosti a modulu pružnosti pre každého výrobcu.cs
dc.description.abstract3D printing is being widely used by public and also in industry. The main advantage of 3D printing is rapid making prototypes. That is the reason why it is needed to know what the mechanical properties of the material that is being used are. This thesis is about making research of knowledge about 3D printing and mechanical properties of printed parts. Main task was comparing materials used in 3D printers and find out which producer makes materials with the best tensile strength. 5 producers were selected to be compared in this test. From each producer was bought PLA filament in natural colour, this material was then used to print testing specimens. All specimens were tested on maximum tensile strength and Young's elastic modulus and then was calculated the confidence interval for each producer.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMechanické vlastnostics
dc.subjectFDM technológiacs
dc.subjectstatická skúška ťahomcs
dc.subject3D tlačcs
dc.subjectPLA naturalcs
dc.subjectMechanical propertiesen
dc.subjectFDM technologyen
dc.subjecttensile testen
dc.subject3D printen
dc.subjectPLA naturaen
dc.titleMechanické vlastnosti PLA dílů realizovaných 3D tiskemcs
dc.title.alternativeMechanical properties of 3D printed PLA plastic partsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-25-08:23:53cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid105774en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:05:06en
sync.item.modts2020.03.31 03:08:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDočkal, Kryštofcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Galas, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Aneta Zatočilová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka oponent 1: V práci je zmíněna degradace materiálu vlivem pohlcování vlhkosti, jako jeden z možných důvodů vysokého rozptylu naměřených hodnot meze pevnosti u výrobce Plasty Mladeč. Jaký je mechanismus degradace plastu při pohlcování vlhkosti? Jak se může projevit při tisku? - odpověděl Otázka oponent 2: V práci je analyzovaná mez pevnosti vzorku, která je dle definmice rovnicí (1) předpokládá rovnoměrné napětí po průřezu vzorku. Jaké je skutečné napětí na příčném průřezu vzorkem s ohledem na tištěnou strukturu a anizotropní vlastnosti materiálu způsobené procesem tisku? - odpověděl Otázka oponent 3: Ve výsledcích meze pevnosti je elativně vysoký rozptyl dat. Je možné, že byl způsobendefekty na vzorcích vzniklých při tisku nebo nestálostí výrobního procesu? - odpověděl Otázka oponent 4: Při výrobě vzorků bylo u nkterých výrobců použito několik výrobních dávek materiálu., což se dle závěrů mohlo ve výsledcích porjevit vyšším rozptylem naměřených dat. Použití více výrobních dávek jen u některých výrobců navíc výrazně zvýšilo nekonzistenci měření. Proč bylo použito více výrobních dávek? - odpověděl Otázka Koutecký Vysvětlení hgrafu na slidu 4 - Wittbrodt, Pearce, 2015 - odpověděl Otázka Roupec Vysvětlení tabulky slide 14 - průměrná mez pevnosti. - odpověděl Otázka Roupec Vysvětlení meze kluzu u plastů a dat na slidu 3, ukázka na grafu tahové zkoušky. - neodpověděl Otázka Klapka Kdy se použije Rp02 a kdy mez kluzu? - odpovědělcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record