Show simple item record

Kinematics analysis of race car suspension

dc.contributor.advisorHejtmánek, Petrcs
dc.contributor.authorJurka, Adamcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:40:43Z
dc.date.available2019-04-04T04:40:43Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationJURKA, A. Analýza kinematiky zavěšení závodního vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other105707cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82109
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá kinematickou analýzou podvozku závodního vozu. V úvodní části práce jsou popsány parametry geometrie zavěšení kol a jejich vliv na jízdní vlastnosti vozidla. Dále jsou vysvětleny metody měření geometrie zavěšení kol a jejich použití v praxi. V následující části je provedeno měření kinematických bodů závodního automobilu Peugeot 208 R2 pomocí optického skenovacího zařízení. Pro vyhodnocení naměřených dat jsou vytvořeny virtuální modely obou náprav v simulačním programu Adams Car. Následně je provedena samotná kinematická analýza, která popisuje změnu parametrů zavěšení kola v závislosti na jeho trajektorii. V závěru práce jsou diskutovány výsledky a je představen návrh metody vyhodnocení výsledků, která může zvýšit přesnost kinematické analýzy.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is aimed on kinematic analysis of the race car suspension. In the first part of the thesis geometry parameters of suspension and their influence on driving behavior are explained. Additionally measuring methods of suspension geometry and their use in real life applications are described. Then kinematic points of the race car Peugeot 208 R2 are found and measured using 3D optical method. For better evaluation of measured data virtual model of each axle is created in Adams Car simulation software. After that kinematic analysis is performed. This analysis describes change of parameters in car suspension depending on wheel trajectory. As a conclusion results of the analysis are discussed. Moreover new methodology for better and more precise evaluation of car suspension analysis is introduced and described.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzávodní vozidlocs
dc.subjectzavěšenícs
dc.subjectgeometriecs
dc.subjectkinematický bodcs
dc.subjectnápravacs
dc.subjectrace caren
dc.subjectsuspensionen
dc.subjectgeometryen
dc.subjectkinematic pointen
dc.subjectaxleen
dc.titleAnalýza kinematiky zavěšení závodního vozidlacs
dc.title.alternativeKinematics analysis of race car suspensionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-13-14:32:43cs
thesis.disciplineStavba strojů a zařízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid105707en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:07:50en
sync.item.modts2021.11.12 18:46:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBlaťák, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil svou závěrečnou práci a odpoveděl na dotazy vedoucího práce, oponenta, a členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record