Show simple item record

Security of mobile devices running Android in a corporate environment

dc.contributor.advisorFrolka, Jakubcs
dc.contributor.authorPecl, Davidcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:44:46Z
dc.date.available2019-04-04T05:44:46Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPECL, D. Zabezpečení mobilních zařízení s operačním systémem Android ve firemní sféře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110189cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82145
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou bezpečnosti operačního systému Android. Nejdříve popisuje základní architekturu systému a bezpečnostní mechanizmy, které můžeme v tomto systému najít. Ve druhé části se věnuje popisu hrozeb a útoků na zařízení s OS Android. Popisuje riziko, kterému je vystaven uživatel mobilního zařízení a dopad na bezpečnost zařízení, uživatele a dat, která jsou v zařízení obsažena. U každé hrozby i útoku je zmíněn způsob, jakým může být zařízení kompromitováno. Hrozby i útoky jsou ohodnoceny pomocí systému CVSS. Dále se věnuje problematice aktualizací na Androidu. V poslední části jsou popsány aplikace, které mohou být použity především ve firemním prostředí pro správu a zabezpečení mobilních zařízení s Androidem. Jsou zde popsány funkce těchto aplikací a proti jakým hrozbám nebo útokům poskytují ochranu. Dále jsou zde uvedeny příklady takových aplikací. V rámci práce je vytvořena laboratorní úloha pro demonstraci systémů pro správu mobilních zařízení, které se používají ve firemní sféře, a učební text formou prezentace jak pro přednášení, tak pro samostudium.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the security of the Android operating system. Firstly, it describes the basic architecture of the system and the security mechanisms we can find in this system, namely Linux kernel, application sandboxing, and application permissions. In the second part, it describes threats and attacks on the Android devices. Describes the risks to which the users are exposed and the impact on the device, user, and data security. For each threat and attack, the way the device can be compromised is mentioned. Threats and attacks are rated using CVSS. It also deals with Android updates. The last section describes applications that can be used to manage and secure Android mobile devices primarily in the corporate environment. There are described features of these applications and against what threats or attacks provide protection. Furthermore, there are examples of such applications. The thesis also provides a laboratory task that is created to demonstrate the mobile device management systems that are used in the corporate environment. Also, study material is created in the form of presentation for both lecture and self-study.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjecthrozbacs
dc.subjectmobilní malwarecs
dc.subjectochrana datcs
dc.subjectspráva mobilních zařízenícs
dc.subjectGooglecs
dc.subjectAndroiden
dc.subjectsecurityen
dc.subjectthreaten
dc.subjectmobile malwareen
dc.subjectdata protectionen
dc.subjectmobile device managementen
dc.subjectGoogleen
dc.titleZabezpečení mobilních zařízení s operačním systémem Android ve firemní sféřecs
dc.title.alternativeSecurity of mobile devices running Android in a corporate environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-14-10:09:17cs
thesis.disciplineInformační bezpečnostcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid110189en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:21:15en
sync.item.modts2020.03.31 22:34:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeDvořák, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Frolka (člen) JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceVysvětlete původ a význam čísla v obrázcích ohodnocení hrozby v kapitole 3 (např. obr. 3.1). - student vysvětlil otázku. Jaká je hardwarová náročnost relizovaných bezpečnostních opatření? - student vysvětlil otázku.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační bezpečnostcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record