Show simple item record

Generation of ozone by photochemical processes in O2 and admixtures

dc.contributor.advisorMazánková, Věracs
dc.contributor.authorTomečková, Kláracs
dc.date.accessioned2018-10-29T16:40:53Z
dc.date.available2018-10-29T16:40:53Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationTOMEČKOVÁ, K. Generace ozónu fotochemickými procesy v O2 a příměsích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other108339cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82211
dc.description.abstractOzón je jedovatý plyn, který je pro živé organismy ve vysokých koncentracích smrtelný. Proto je možné tento plyn využít ke sterilizaci v mnoha odvětvích. Předmětem předkládané práce je generace ozónu pomocí různých metod a stanovení jeho koncentrace se zaměřením na povrchové reakce ozónu se stěnami reaktoru. Vygenerovaný ozón je možné dále využít právě v ozónoterapii. Teoretická část pojednává o vlastnostech a využití vzniklého ozónu. Dále byla zpracována rešerše o metodách, kterými je možné generovat ozón a následně o diagnostikách, kterými je možné stanovit jeho koncentraci. V experimentální části byla provedena generace ozónu a stanovení jeho koncentrace pomocí spektrofotometrické metody a jodometrické titrace. Byla také dlouhodobě měřena koncentrace ozónu v ovzduší pomocí Schönbeinovy metody.cs
dc.description.abstractOzone is a toxic gas with the fatal impact to living organisms at high concentrations. Therefore, this gas is useful in sterilization in many cases. The subject of this work is the generation of ozone using various methods and determination of its concentration. Then the generated ozone can be used in ozone therapy. The theoretical part deals with properties and use of ozone. In addition, information gathering connected to ozone was performed. It was about methods of ozone generation and subsequently about the diagnostics determine of ozone concentration. In the experimental part the ozone generation and determination of its concentration was performed using spectrophotometric method and iodometric titration. The ozone concentration in the air was also measured over the long term using the Schönbein method.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectozóncs
dc.subjectstanovení koncentrace ozónucs
dc.subjectspektrofotometriecs
dc.subjectjodometrická titracecs
dc.subjectozoneen
dc.subjectdetermination of ozone concentrationen
dc.subjectspectrophotometryen
dc.subjectiodometric titrationen
dc.titleGenerace ozónu fotochemickými procesy v O2 a příměsíchcs
dc.title.alternativeGeneration of ozone by photochemical processes in O2 and admixturesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-13-17:26:15cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid108339en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:59:18en
sync.item.modts2021.11.10 13:42:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeBlahová, Luciecs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)cs
but.defenceVeselý: Co je to Dobsonova jednotka? Jaký je rozdíl u účincích tropo- a stratosférického ozónu? Jaká reakce probíhá v Schönbeinově proužku? Márová: Co je příčinou periodické sezónní fluktuace koncentrací ozónu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record