Show simple item record

Design and Implementation of Information System for Project Planning Support in the Company

dc.contributor.advisorLuhan, Jansk
dc.contributor.authorTichý, Ľubošsk
dc.date.accessioned2019-04-03T21:40:05Z
dc.date.available2019-04-03T21:40:05Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationTICHÝ, Ľ. Návrh a implementace informačního systému pro podporu plánování projektů ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other110653cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82236
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou webovej aplikácie, ktorá slúži pre podporu plánovania projektov, tvorbu harmonogramov a správu ľudských zdrojov vzhľadom k plánovaniu projektov v konkrétnej spoločnosti, ktorá sa venuje webovým a marketingovým riešeniam. Práca popisuje teoretické východiská, analýzu spoločnosti, návrh a implementáciu webovej aplikácie a jej zhodnotenie a prínosy, medzi ktorými je aj rozšírenie funkcionality už existujúceho informačného systému spoločnosti.sk
dc.description.abstractThis thesis deals with the design and implementation of a web application, which is created for project planning support, building up schedules and human resource management. This is related to a project planning in a specific company, which is dealing with web and marketing solutions. This thesis describes theoretical bases, analysis of a company, design and implementation of the web application, its evaluation and propositions, what includes expansion of functionality of existing information system of the company.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectWebová aplikáciask
dc.subjectplánovanie projektovsk
dc.subjectNette frameworksk
dc.subjectWeb applicationen
dc.subjectproject planningen
dc.subjectNette frameworken
dc.titleNávrh a implementace informačního systému pro podporu plánování projektů ve firměsk
dc.title.alternativeDesign and Implementation of Information System for Project Planning Support in the Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-15-10:36:48cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110653en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:46:24en
sync.item.modts2020.03.31 01:23:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠmigura, Jiřísk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Tereza Šustrová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího DP - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Tesař - Máte tady definovány substituty. Co jsou substituty obecně? Znáte příklady? - odpovězeno doc. Doskočil - Proč v návrhové části DP máte analýzu existujícího řešení? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record