Show simple item record

Design of the Reporting Solution for the Selected Company

dc.contributor.advisorLuhan, Jancs
dc.contributor.authorVladík, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-06-14T11:02:29Z
dc.date.available2018-06-14T11:02:29Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVLADÍK, O. Návrh řešení reportingu pro vybranou společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other111013cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82242
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem řešení reportingu ve společnosti nad vybraným informačním systémem. V teoretické části je popsán současný stav a vymezena základní terminologie, jsou objasněna teoretická východiska a jak lze chápat pojmy jako business intelligence, reporting nebo informační systém. Další část se zabývá samotným návrhem řešení. V závěru je provedeno stručné zhodnocení řešení a doporučení pro společnost.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with designing of the reporting solution for the selected company. In the theoretical part its describing the present state of the topic, defines the basic terminology, clarifes theoretical background and explain how to understand to a concept of business intelligencem reporting or information systém. Next part describes the design of the solution. This thesis then concludes with brief evalution of the solution and recommendation for the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPower BIcs
dc.subjectTableaucs
dc.subjectQlikcs
dc.subjectReportingcs
dc.subjectBusiness Intelligencecs
dc.subjectPower BIen
dc.subjectTableauen
dc.subjectQliken
dc.subjectReportingen
dc.subjectBusiness Intelligenceen
dc.titleNávrh řešení reportingu pro vybranou společnostcs
dc.title.alternativeDesign of the Reporting Solution for the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-15-10:36:49cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111013en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:10:48en
sync.item.modts2021.11.08 12:15:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNovák, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Tereza Šustrová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta DP - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Tesař - Ve které divizi se budou výsledky práce aplikovat? Co tam budete nahrávat? - odpovězeno doc. Doskočil - Jaké jsou závěry z analýzy současného stavu reportingu v analyzované firmě? - odpovězeno doc. Doskočil - Proč jste se rozhodl implementovat Lewinův model řízené změny? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record