Show simple item record

Acquisition of email communication security service according to ISMS

dc.contributor.advisorSedlák, Petrcs
dc.contributor.authorFoltýn, Adamcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:07:58Z
dc.date.available2018-10-21T16:07:58Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationFOLTÝN, A. Akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other112093cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82297
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS ve společnosti zprostředkovávající obchodování na finančních trzích. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou uvedeny pojmy a vysvětlena teoretická východiska, jejichž znalost je nutná k realizaci dalších částí práce. V analytické části je popsán současný stav společnosti vzhledem k informační bezpečnosti. V rámci části návrhu vlastního řešení je provedena analýza rizik, na jejímž základě jsou poté navrhnuty vhodné varianty zabezpečení emailové komunikace včetně ekonomického zhodnocení.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on a proposal of acquisition of email communication security service according to ISMS for a company which provides trading services on financial markets. The thesis is divided into three parts. In the theoretical part, necessary terms and theoretical essentials are explained in order to ensure understanding of the following parts of the thesis. The following analytical part describes the company's current security status of information. As a solution in the final part of the thesis, partial risk analyses are conducted. Based on these, suitable options for email communication security measures are proposed as well as their the economical evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectISMScs
dc.subjectinformační bezpečnostcs
dc.subjectbezpečnost podnikucs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectbezpečnostní opatřenícs
dc.subjectISO/IEC 27 000cs
dc.subjectISMSen
dc.subjectinformation securityen
dc.subjectcompany securityen
dc.subjectrisk analysesen
dc.subjectsecurity measuresen
dc.subjectISO/IEC 27 000en
dc.titleAkvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMScs
dc.title.alternativeAcquisition of email communication security service according to ISMSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-15-10:36:43cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112093en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:15:41en
sync.item.modts2020.03.31 08:45:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeOndrák, Viktorcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Sedlák (člen) Ing. Karel Šteker, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucí - odpovězeno Otázka oponent - odpovězeno RNDr. Chvátalová - Jakých hodnot nabývá pravděpodobnost? odpovězeno RNDr. Chvátalová - Na str. 69 máte uveden algoritmus, může nastat situace, že se daný algoritmus neukončí? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record